Onze locatie aan de Prijsseweg in Culemborg biedt hele dagopvang en buitenschoolse opvang aan 130 kinderen per dag in de leeftijd van 0-12 jaar. De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Het is onze taak hiervoor te zorgen. De groeps- en buitenspeelruimten komen tegemoet aan de behoefte om ervaring op te doen. meer