Buitenschoolse opvang

Villa Pippilotta Culemborg

De buitenschoolse opvang is gevestigd aan de Prijsseweg 8 in Culemborg waar ook het kinderdagverblijf van Villa Pippilotta zich bevind. De buitenschoolse opvang is gevestigd op de eerste etage van het gebouw en biedt plaats aan 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.  BSO Villa Pippilotta haalt kinderen op van verschillende scholen zoals;

  • Openbare Montessori school Parijsch
  • Beatrixschool
  • Openbare basisschool de Distelvlinder
  • RKBS Augustinus ( locatie Zijderupsvlinderlaan, Johanna Naberpad)
  • Christelijk basisonderwijs Oranje Nassau

BSO Villa Pippilotta werkt nauw samen met de Montessori school Parijsch.

Op de buitenschoolse opvang ligt het accent op uitdaging en ontspanning. We willen de kinderen plezierige vrije tijd aanbieden, in een groep, maar met voldoende ruimte voor individuele voorkeuren. Op reguliere schooldagen heeft een middag een vaste structuur. De kinderen worden opgehaald vanuit school of lopen zelfstandig naar de buitenschoolse opvang , daarna is er eerst een gezamenlijk opstart moment waarop wat gedronken, gegeten en gepraat kan worden. Daarna gaan we met diegene die willen een gezamenlijke activiteit doen, dit kan variëren van het doen van spelletjes, een sportactiviteit, verven of kleuren tot samen op ontdekkingsreis gaan in de natuur. Gezamenlijk een activiteit doen betekent dat je rekening met elkaar moet houden en elkaar helpt.

We volgen de interesses en hobby’s van de kinderen en spelen daarop in. Er worden per dag verschillende activiteiten aangeboden voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. Overigens mag even niets doen, zitten op de bank of een boekje lezen ook. Er is tijdens de buitenschoolse opvang ook tijd voor huiswerkbegeleiding. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen hierbij.

Na de activiteit komen we weer bijeen om samen fruit te eten en wat te drinken. Op deze manier wordt de dag gezamenlijk afgesloten. Als er bijvoorbeeld iemand jarig is vieren we dit met zijn allen, dit doen we dan in een gezamenlijk moment.

Tijdens de vakantieperiodes zal er een themagericht activiteitenprogramma samengesteld worden met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Dit wordt vroegtijdig bekend gemaakt aan de kinderen en ouders